Website Banner
 
สั่งพิมพ์/Print
 

    
          แฟลร์นัทหนา                             แฟลร์นัท                                  ยูเนี่ยน                
     
            สามทางแฟลร์                           แคพนัท                           ตาไก่ทองเหลือง
       
              ไส้ตาไก่                              ปลอกลูกปืน                           ยูเนี่ยนตาไก่
     
         ต่อตรงตาไก่ตัวเมีย                  ต่อตรงตาไก่ตัวผู้                     ข้องอสวมสายยาง
     
        บอลวาล์วผู้คู่ประปา                 บอลวาล์วเมียคู่ประปา             บอลวาล์วสวมสายยาง
     
         ผู้เชื่อมทองเหลือง                   ฝาปิดวาล์วมีไขศร                        วาล์วลูกศร
     
           วาล์วเชื่อมแป็ป                     ฝาปิดวาล์วไม่มีไขศร              ปลั๊กอุดหัวหกเหลี่ยม
     
    อะแด็ปเตอร์เกลียวประปา                   ข้อลดบุชชิ่ง                     ข้องอ 90 ประปาผู้เมีย
     
              ก๊อกตุ๊กตา                           คอปเปอร์ตัวผู้                     คอปเปอร์สวมสายยาง
   
           ฝักบัวขนาดต่าง ๆ                   ชุดข้อต่อเทเลอร์
Current Pageid = 37